Ida > Om mig > Studier & arbete
Efter att ha tagit studenten -96 från Humanistlinjen tog jag ett tillfälligt jobb som pappersskyfflare. Efter två år med ständigt förlängda vikariat på samma tillfälliga arbetsplats kände jag att det nog var dags att sätta sig i skolbänken igen.

Alltså valde jag att börja läsa på DSV, den 4-åriga linjen med data- och systemvetenskap. Under min fria termin valde jag att läsa grundkurs i pedagogik vid Stockholms Universitet (SU) och som inriktning på DSV blev det Interaktiva System. De moment jag uppskattat mest under min studieperiod är logik och programmering. Jag tycker dessutom det är väldigt kul att trixa med HTML och hemsidor, därför har mina valfria kurser mestadels varit inriktade mot web och programmering. Under våren -02 knåpade jag och Catrine Anväg ihop en ny webbplats åt DSV med hjälp av xml, xsl och andra dylika förkortningar och med det arbetet som utgångspunkt skrev vi vår magisteruppsats "Analys av komplexa webbplatser" som blev klar i början av VT -03.

Hösten -02 började jag och Catrine arbeta i ett projekt på DSV där vi tittade på datorstöd i undervisningen på högskolenivå, om det egentligen är något att ha. Projektet varade till och med januari -04. Eftersom projektet var på halvtid hade jag tid över till ytterligare ett jobb, därför jobbade jag i ett halvår på SU:s enhet för IT och media. Dit återvände jag efter DSV-projektet, i februari -04 började jag i kundtjänsten med support och ärendehantering. Under några år basade jag för kundtjänst men -07 bytte jag inrktning när jag blev teamledare för ett team som var mer specialiserat på lärplattformar och andra stödsystem. Sedan -08 har jag bytt teamlederiet mot produktägeri istället, jag ansvarar bl a för universitetets portal.

Ett komplett förteckning över kurser jag gått hittar du här.